Privacyverklaring

Wij verwerken persoonlijke gegevens van moeder en kind, ofwel onze (potentiële) cliënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In onze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tot slot staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen met Myriam Wolters of Jorien Wapperom via info@inspe-verloskunde.nl of telefonisch 0548 745 614.

Bekijk hier onze privacyverklaring